Služby

Shopix

Internetový obchod SHOPIX vám zajistí snadný přístup k informacím o všech objednávkách či e-mailech od zákazníků. Získáte kontrolu nad vaším skladem, jednoduše můžete přidávat nové položky, názvy výrobců, dodavatelů i parametry výrobků (od verze Express).

Součástí je i možnost nastavení a administrace zákaznických recenzí či hodnocení produktu. Samozřejmostí je adresář a databáze zákazníků s možností posílání newsletterů (od verze Standard), jejichž vzhled si můžete sami snadno nastavit.

Co při práci se Shopixem oceníte

  • Snadnou administraci e-shopu
  • Kompletní přehled o provozu e-shopu
  • Snadnou správu objednávek
  • Napojení na platební a účetní systémy
  • Statistiky e-shopu

Co pro váš e-shop zajistíme

  • Nakódování jednotlivých stránek – založení a nastavení e-shopu
  • Originální grafický návrh podle vašich požadavků
  • Vložení a naformátování vámi dodaného obsahu
  • Implementaci Google Analytics spolu s aktivací měření internetového obchodu
Shopix Enterprise Shopix Ultimate
109.900 Kč 249.900 Kč
Přehled objednávek    
Snadná manipulace s položkami zboží    
Přehledy zákazníků    
Nastavení správců    
Automatické posílání e-mailů    
Zopim chatovací okno    
Volitelné nastavení (DPH, platba, doprava)    
Správa článků a uživatelských boxů    
Varianty produktů    
Hodnocení produktů    
Hromadné přeceňování    
Parametry kategorií - nastavitelné parametry do kategorií    
Nastavení slev a dárků    
Komunikace se systémy Pohoda, Money S3, Vario    
Výstupy pro dopravce Česká pošta, PPL, IN TIME, Geis    
Administrace anket, recenzí, diskuzí apod.    
Implementace Heuréka „Ověřeno zákazníky“ + kategorizace dle Heuréky    
Propojení na sociální sítě    
Newslettery    
Platební tlačítko Skrill (Moneybookers) / GoPay    
Pop-up okno pro registraci k newsletterům    
Nastavení dárků dle cenových hladin    
Cenové hladiny    
XML výstupy do 16 porovnávačů    
Modul na zvýraznění a nabídku doporučených produktů při samotném nákupu v košíku    
Akceptace platebních karet    
Databanking České spořitelny (import výpisů a párování plateb)    
Propojení se splátkovými systémy Cetelem    
Odesílání SMS zpráv o objednávkách zákazníkům    
Automatické napojení na systémy Pohoda SQL/E1, Money S3/S4/S5    
Zasilkovna.cz – podpora výběru pobočky zákazníkem a export    
XML výstupy pro každého VO zákazníka přímo s jeho cenami + individuální procentuální slevy    
Monitoring konverzí Heuréka a Google AdWords    
Našeptávač ve vyhledávání AJAX    
Česká pošta Balík Na Poštu    
Nastavení dopravy dle hmotnosti produktů v košíku    
Rozšířené newslettery – obesílání zákazníků z objednávek + blacklist + napojení na Google Analytics API    
AJAX košík    
Přenos produktů z Pohody SQL/E1 pomocí SQL – plné aktualizace každou hodinu    
Automatizace cenových hladin – nastavení pravidel pro posun v cenových hladinách (obrat a časové období)    
Rozšířené slevové kupony – skupiny, hromadné generování, kategorie, doprava a přidělení pro zákazníky dle skupin    
Heuréka Košík API    
API pro příjem objednávek od partnerů    
Prodej produktů po baleních (např. 20ks v balení)    
Generování mikroshopů (export pouze vybraného sortimentu)    
Shopix Enterprise Shopix Ultimate

Přechod na vyšší verzi je možný za úhradu rozdílu cen a jednorázový poplatek 12000Kč bez DPH.

POPTAT SHOPIX

vymazat formulář

Informace o zpracování osobních údajůspolečnosti Moonlake Web Services, s.r.o., IČ: 29249911, DIČ: CZ29249911, sídlo: Hybešova 256/18, 60200 Brno, doručovací adresa: Masarykova 118, 66442 Modřice …dále jen MWS, dodavatel (v textu „my“). Odběratelem se rozumí zákazník, resp. druhá smluvní strana (v textu „Vy“).

1. Informace o Vás jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění.

2. Veškeré údaje získané od Vás užíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytujeme je třetím osobám. Výjimku představují společnosti zajišťující dopravu nebo platební styk, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové vyřízení objednávky. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládáme s osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

3. Podpisem smlouvy nám také udělujete souhlas uchovávat a zpracovávat Vaše údaje k obchodním a marketingovým účelům.

4. Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.4.2016 v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, v textu „GDPR“), dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (v textu „ZOOÚ“) a dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.

5. Tímto nám udělujete až do odvolání, jakožto správci osobních údajů, souhlas s tím, abychom zpracovávali (a to i automatizovaně a zejména prostřednictvím shromažďování, monitorování, profilování, vyhodnocování a uchovávání) Vaše osobní údaje. To vše v nezbytném rozsahu pro účely zjištění relevantních potřeb Vás jako uživatele a nabídnutí a poskytnutí vhodných obchodních nabídek a benefitních zákaznických programů, a to v tištěné formě i elektronickými prostředky. Osobní údaje, které budou na základě tohoto souhlasu zpracovávány, zahrnují zejména jméno, příjmení, titul, trvalý pobyt/místo podnikání, doručovací adresa, datum narození, příp. rodné číslo, číslo bankovního účtu, údaje z předložených dokladů, údaje o platbách a platební morálce, telefonní a e-mailové spojení, informace identifikující zařízení nebo osobu spojenou s užíváním zařízení, např. IP adresy nebo identifikátory cookies a informace o nákupních preferencích.

6. Tento souhlas udělujete dobrovolně na dobu trvání našeho smluvního vztahu + 15 let a po tuto dobu zároveň budeme Vaše údaje uchovávat.

7. Jste si vědomi toho, že souhlas může kdykoliv odvolat, a to stejným způsobem, jakým jste ho udělili. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu ani zákonem nám uložené povinnosti týkající se zpracování Vašich osobních údajů.

8. Berete na vědomí, že neudělení nebo odvolání tohoto souhlasu může mít za následek to, že Vám některé služby nebude možné poskytnout, stejně jako to, že uvedená skutečnost nemá vliv na naše zákonem uložené povinnosti.

9. Za podmínek v GDPR a případných souvisejících právních předpisech uvedených máte právo požadovat od nás přístup k evidovaným osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

10. Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

11. Tyto podmínky jsou účinné od 15.3.2018.