Ochrana osobních údajů

Při vyplňování formuláře na stránkách www.moonlake.cz poskytujete své osobní údaje dle ustanovení § 4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Moonlake Web Services, s.r.o. si uvědomuje důvěrnost vašich osobních údajů a působnost zákona o ochraně osobních údajů.

Prohlášení Moonlake Web Services, s.r.o. k ochraně osobních údajů

Společnost Moonlake Web Services, s.r.o. zpracovává osobní údaje osob zaregistrovaných prostřednictvím webových stránek www.moonlake.cz, jakožto i všechny údaje získané z dotazníků a anket, a to po dobu neurčitou, do odvolání souhlasu daného každou zaregistrovanou osobou. Osoby poskytující informace berou na vědomí, že svůj souhlas mohou kdykoliv písemně odvolat a Moonlake Web Services, s.r.o. údaje zlikviduje.

Společnost Moonlake Web Services, s.r.o., jako provozovatel stránek www.moonlake.cz tímto informuje subjekty poskytující informace, že veškeré údaje získané výše uvedenými způsoby považuje za vysoce důvěrné a použije je pouze pro vlastní potřebu ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ke zlepšení svých služeb a k marketingovým účelům společnosti Moonlake Web Services, s.r.o. Vaše osobní údaje nebudou bez vašeho souhlasu poskytnuty jiné společnosti.