Ceník

SHOPIX Enterprise

Shopix Enterprise je postavený na základech Expressu a Standardu. Je obohacený o extra moduly určené pro provoz velkých e-shopů a velkoobchodního prodeje.

od 109 900 Kč

Design:

Celková cena: 129 900 Kč porovnat verze e-shopů

SHOPIX Ultimate

Unikátní obchodní platforma pro provoz velkých e-shopů s desetisíci až statisíci položek v nabídce a velkou automatizací internetového marketingu.

od 249 900 Kč

Design:

Celková cena: 269 900 Kč porovnat verze e-shopů

WEBIX

Firemní prezentace s rozsahem několika stránek a možností samostatné správy obsahu. Individuální grafika a redakční systém s intuitivním ovládáním.

více informací
od 9 900 Kč

Design:

Celková cena: 29 900 Kč

KATIX

Webová stránka s přibližně 25 podstránkami s možností samostatné správy obsahu a tvorby katalogů.

více informací
od 39 900 Kč

Design:

Celková cena: 59 900 Kč

Hosting pro webové stránky

Spolehlivý webhosting s rozsahem 5GB + 100MB pro databáze. 10 e-mailových schránek, nechybí vedení DNS, technická podpora a zálohování databází 12x denně.

Hosting pro internetové obchody

Hosting pro e-shopy založené na 10GB hostingu s dalšími 1GB pro databáze s limitem návštěvnosti 1000 uživatelů denně. 10 e-mailových schránek, samozřejmostí je vedení DNS, technická podpora a záloha databází, a to 12x denně.

Managed server pro internetové obchody

Plně managovaný virtuální server s SSD disky pro e-shopy s návštěvností do 10000 uživatelů denně. 30GB disk + e-mailům určených 20GB, vedení DNS, technická podpora a záloha databází, a to 12x denně.

Managed server

Cena VMS záleží na konfiguraci.

vymazat formulář

Informace o zpracování osobních údajůspolečnosti Moonlake Web Services, s.r.o., IČ: 29249911, DIČ: CZ29249911, sídlo: Hybešova 256/18, 60200 Brno, doručovací adresa: Masarykova 118, 66442 Modřice …dále jen MWS, dodavatel (v textu „my“). Odběratelem se rozumí zákazník, resp. druhá smluvní strana (v textu „Vy“).

1. Informace o Vás jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění.

2. Veškeré údaje získané od Vás užíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytujeme je třetím osobám. Výjimku představují společnosti zajišťující dopravu nebo platební styk, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové vyřízení objednávky. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládáme s osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

3. Podpisem smlouvy nám také udělujete souhlas uchovávat a zpracovávat Vaše údaje k obchodním a marketingovým účelům.

4. Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.4.2016 v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, v textu „GDPR“), dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (v textu „ZOOÚ“) a dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.

5. Tímto nám udělujete až do odvolání, jakožto správci osobních údajů, souhlas s tím, abychom zpracovávali (a to i automatizovaně a zejména prostřednictvím shromažďování, monitorování, profilování, vyhodnocování a uchovávání) Vaše osobní údaje. To vše v nezbytném rozsahu pro účely zjištění relevantních potřeb Vás jako uživatele a nabídnutí a poskytnutí vhodných obchodních nabídek a benefitních zákaznických programů, a to v tištěné formě i elektronickými prostředky. Osobní údaje, které budou na základě tohoto souhlasu zpracovávány, zahrnují zejména jméno, příjmení, titul, trvalý pobyt/místo podnikání, doručovací adresa, datum narození, příp. rodné číslo, číslo bankovního účtu, údaje z předložených dokladů, údaje o platbách a platební morálce, telefonní a e-mailové spojení, informace identifikující zařízení nebo osobu spojenou s užíváním zařízení, např. IP adresy nebo identifikátory cookies a informace o nákupních preferencích.

6. Tento souhlas udělujete dobrovolně na dobu trvání našeho smluvního vztahu + 15 let a po tuto dobu zároveň budeme Vaše údaje uchovávat.

7. Jste si vědomi toho, že souhlas může kdykoliv odvolat, a to stejným způsobem, jakým jste ho udělili. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu ani zákonem nám uložené povinnosti týkající se zpracování Vašich osobních údajů.

8. Berete na vědomí, že neudělení nebo odvolání tohoto souhlasu může mít za následek to, že Vám některé služby nebude možné poskytnout, stejně jako to, že uvedená skutečnost nemá vliv na naše zákonem uložené povinnosti.

9. Za podmínek v GDPR a případných souvisejících právních předpisech uvedených máte právo požadovat od nás přístup k evidovaným osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

10. Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

11. Tyto podmínky jsou účinné od 15.3.2018.